Stowarzyszenie

W ubiegłym roku informowaliśmy (patrz artykuł Dziki na osiedlu) o problemach związanych z pojawieniem się dzików na naszym osiedlu i działaniach, jakie Zarząd Stowarzyszenia podjął w związku z tym.
Niestety liczka dzików i ich aktywność wciąż rosną i coraz częściej możemy je spotkać nie tylko na naszym osiedlu, ale również w innych rejonach Gdańska i całej Polski.

O tym jak należy się zachować w przypadku spotkania dzika traktuje m.in. artykuł „Uwaga! Dzik w mieście” opublikowany na stronach Straży Miejskiej a także następująca broszura: Postępowanie z dzikimi zwierzętami w mieście.

Procedurę postępowania w przypadku dzikich zwierząt na terenie Gdańska określa „ZARZĄDZENIE NR 1282/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie procedury postępowania z dzikimi zwierzętami w granicach administracyjnych miasta Gdańska
Graficzną wersję tej procedury przedstawia poniższy diagram:

20230524-procedura-postepowania-z-dzikimi-zwierzetami

 

Poniżej załączamy linki do kilku innych artykułów na ten temat:

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców osiedla na spotkanie integracyjne przy ognisku/grillu z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada.

 • Miejsce: plac zabaw przy ul. Baśniowej 3.
 • Termin: w dniu 27.05.2023 (sobota) od godz. 16:00

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

W dniach 3-5 kwietnia 2023r. (tj. w najbliższy poniedziałek, wtorek i środę) firma PRESTO będzie czyścić nasze ulice z piasku po zimie.
Szczególnie w tych dniach prosimy nie parkować samochodów na ulicy, bo uniemożliwia to prawidłowe oczyszczenie ulicy i stwarza ryzyko uszkodzenia auta.
Prosimy również, by pojazdy zaparkowane na podjazdach nie wystawały poza krawężnik.

Po opłaceniu faktur za marzec i kwiecień opublikujemy szczegółowe informacje na temat kosztów jakie ponieśliśmy w związku z zimą.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Miłe!
W październiku podpisaliśmy z firmą PRESTO umowę na zimowe utrzymanie dróg naszego osiedla (Elfów, Baśniowa, Legendy) w okresie od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023r.
Umowa przewiduje (podobnie jak w latach ubiegłych) odśnieżanie i posypywanie dróg wewnętrznych na naszym osiedlu piaskiem (w szczególnych przypadkach mieszanką rozmrażającą) według potrzeb (nie później niż trzy godziny po zakończeniu opadów) przez 7 dni w tygodniu (z uwzględnieniem dni świątecznych i wolnych od pracy), bez konieczności dodatkowego wzywania lub na wezwanie telefoniczne.

Zleceniobiorca (firma PRESTO) zazwyczaj dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy i najczęściej samodzielnie podejmuje stosowną interwencję gdy istnieje taka potrzeba i najczęściej dzieje się to w godzinach 4:30-8:30.

Wspomniana umowa nie obejmuje chodników i ciągów schodowych. Za odśnieżanie i posypywanie schodów odpowiedzialna jest firma AL-SERWIS, natomiast za odśnieżanie chodników, prywatnych miejsc parkingowych i podjazdów do garaży odpowiadają sami mieszkańcy.

W dniu wczorajszym (20 grudnia) w całym kraju mieliśmy do czynienia ze szczególną sytuacją w związku z gołoledzią. Również na naszym osiedlu nie obyło się bez problemów i incydentów, o których dowiedzieliśmy się później od mieszkańców. Szczególnie trudna sytuacja była na podjeździe na ulicy Baśniowej. Ok. godz. 7:40 po sygnałach od mieszkańców zgłosiliśmy potrzebę posypania ulic i wkrótce potem firma PRESTO podjęła zlecenie.
Gdyby tylko informacja o oblodzeniu dotarła do nas wcześniej, zostałoby to wykonane również wcześniej. Dokładamy starań, by przy możliwie niskich kosztach zapewnić bezpieczeństwo na naszym osiedlu.
Czasem jednak potrzebna nam jest Państwa pomoc i dlatego prosimy:
1. W razie stwierdzenia oblodzenia lub zasp śnieżnych niezwłoczne zgłoszenie telefoniczne lub SMS na nr telefonu 606 556 546 (im szybciej taka informacja do nas dotrze, tym szybciej będziemy mogli podjąć interwencję),
2. Do momentu przyjazdu pługa/piaskarki prosimy samodzielnie zabezpieczyć oblodzoną nawierzchnię w miejscach szczególnie niebezpiecznych posypując ją piaskiem pobranym z pojemników znajdujących się:
•    przy trafostacji naprzeciw posesji przy ul. Baśniowej 39/41
•    przy trafostacji obok posesji przy ul. Elfów 42
•    wzdłuż podjazdu na ulicy Elfów na wysokości Biedronki
•    planujemy umieszczenie kolejnego pojemnika na piasek obok schodów na ul. Legendy (prosimy o ewentualne uwagi odnośnie tej lokalizacji lub Państwa propozycje),
3. Wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania oraz innych spraw dotyczących naszego osiedla prosimy wysyłać mailem na adres biuro@osiedlemile-stowarzyszenie.pl.

Wspomniane umowy nie zwalniają nas, mieszkańców i współwłaścicieli od obowiązku dbania o porządek i bezpieczeństwo na naszym osiedlu.

A korzystając z okazji życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

W miniony piątek 1-go lipca 2022 r na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

Podczas spotkania :

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021 i poniesionych wydatków.
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2021.
 • Wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodniczący), Małgorzata Ratajczyk, Anna Jakubiak
 • Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej od 01-07-2022: 30,-PLN (bez zmian).
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • odzyskanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • interwencje dot. dzikiej zwierzyny przebywającej na terenie osiedla
  • możliwości dot. zawarcia ubezpieczenia OC
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • w roku 2022 nie planujemy żadnych remontów i inwestycji

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów