AKTUALNOŚCI

Niniejszym informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, osoby wspierające i wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na naszym osiedlu o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych znajdujących się na naszym osiedlu w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 oraz wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym:

Wydatki 2021

 

Więcej szczegółów nt przychodów i wydatków w roku 2021 oraz wydatków poniesionych i planowanych w roku bieżącym 2022 zaprezentujemy na zebraniu, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2022r.

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”
www.osiedlemile-stowarzyszenie.pl

W ostatnich dniach na sąsiadującej z naszym osiedlem i niezagospodarowanej dotąd działce należącej do TKW zamieszkały dwa dziki, z których jeden to samica spodziewająca się potomstwa.
Wieczorami (a nierzadko również w ciągu dnia) grasują one po ulicach naszego osiedla w poszukiwaniu pożywienia, a przy okazji niszczą ogrodzenia, wywracają śmietniki i wzbudzają uzasadnione poczucie zagrożenia wśród mieszkańców.
Kilkoro naszych mieszkańców z własnej inicjatywy podjęło kilka nieudanych niestety (jak dotąd) prób pozbycia się intruzów przy pomocy Straży Miejskiej, Policji, centrum kryzysowego i koła łowieckiego.
Następnie zwrócili się z prośbą o pilną pomoc do Zarządu Stowarzyszenia.
W związku z tym podjęliśmy następujące działania:

 1. Wykonaliśmy kilka nieudanych prób skontaktowania się ze Strażą Miejską
 2. Zgodnie z procedurą postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska wystosowaliśmy w imieniu Stowarzyszenia oficjalną prośbę o interwencję do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 3. Zgodnie z radą łowczego zakupiliśmy specjalny środek (HUKINOL) do odstraszania dzikich zwierząt w zestawie z dyspenserami zapachu
 4. Rozmieściliśmy dyspensery zapachu nasączone odstraszaczem w kilkunastu miejscach wokół działki TKW
 5. Przygotowaliśmy i rozwiesiliśmy ogłoszenia informacyjne z prośbą o nie usuwanie dyspenserów
 6. Poprosiliśmy firmę AL-SERWIS o wycenę prac na naprawę zniszczonego ogrodzenia wzdłuż schodów wiodących w dół od ul. Elfów 61 do ul. Guderskiego (działka numer 4/156)

20220403_18511320220403_191455 20220403_192944

Mamy nadzieję, że działania podjęte przez samych mieszkańców oraz przez Zarząd Stowarzyszenia już wkrótce przywrócą spokój, ład i porządek na terenie naszego osiedla.

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

W dniach 31 marca oraz 1 kwietnia (tj. w najbliższy czwartek i piątek) firma PRESTO będzie czyścić nasze ulice z piasku po zimie.
Szczególnie w tych dniach prosimy nie parkować samochodów na ulicy, bo uniemożliwia to prawidłowe oczyszczenie ulicy i stwarza ryzyko uszkodzenia auta.
Prosimy również, by pojazdy zaparkowane na podjazdach nie wystawały poza krawężnik.

Po opłaceniu faktur za marzec opublikujemy szczegółowe informacje na temat kosztów jakie ponieśliśmy w związku z zimą.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zebranie mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe” informuje, że w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców naszego osiedla dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 20.00

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2020
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Informacja o wysokości składek po 1 lipca 2021
 3. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 4. Panel dyskusyjny

 

Uwaga: zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa, tzn. obowiązkowe będzie zasłonięcie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób, na miejscu będzie dostępny płyn dezynfekcyjny. Osoby niestosujące się nie zostaną wpuszczone lub zostaną poproszone o opuszczenie zebrania.

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„) oraz do wstąpienia w szeregi członków naszego Stowarzyszenia (wzór deklaracji członkowskiej znajduje się tutaj ).

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 19.00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2020
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020
 3. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2020 roku,
 5. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2021
 6. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 7. Panel dyskusyjny

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 21.00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Zebranie dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Miłe”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które również serdecznie zapraszamy.

Prosimy o pomoc w zmobilizowaniu sąsiadów (zwłaszcza tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia) do udziału w tym zebraniu.

 

 

Uwaga: każde z zebrań odbędzie się z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa, tzn. obowiązkowe będzie zasłonięcie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób, na miejscu będzie dostępny płyn dezynfekcyjny. Osoby niestosujące się nie zostaną wpuszczone lub zostaną poproszone o opuszczenie zebrania.

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„).

 

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów