Walne Zgromadzenie

W miniony poniedziałek (24-go czerwca 2024 r) na wniosek Zarządu odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

W spotkaniach udział wzięli:

 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 • mieszkańcy osiedla Miłe (zrzeszeni oraz niezrzeszeni w Stowarzyszeniu)
 • reprezentantki firmy EKOLAN
 • reprezentantka firmy Estate Care

Podczas spotkań:

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2023 i poniesionych wydatków.
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • spotkania integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Sąsiada
  • windykacja należności (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • propozycja zarządzania osiedlem przez profesjonalną firmę zewnętrzną Estate Care(1)
  • odroczenie terminu instalacji kolejnych lamp fotowoltaicznych na schodach od ul Elfów do ul Guderskiego
  • inwestycja planowana przez EKOLAN na niezagospodarowanej działce
  • naklejki na domy członków Stowarzyszenia i mieszkańców wspierających/popierających Stowarzyszenie
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • Naprawa schodów przy rondzie na ul. Legendy i z ul. Elfów do Baśniowej
  • Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i wpustów drogowych
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2023.
 • Wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodnicząca), Anna Jakubiak, Małgorzata Ratajczyk
 • Podjęto uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej do 50 PLN od 01-07-2024.

(1) więcej na ten temat można przeczytać w artykule Oferta na zarządzanie osiedlem

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: salka pod kościołem pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku. (wejście od tyłu kościoła)
 • Termin 1: w dniu 24.06.2024 (poniedziałek) o godz. 19:00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2023
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawy bieżące:
  • Remont schodów
  • Czyszczenie kanalizacji deszczowej
  • Temat Zarządcy osiedla
 3. Panel dyskusyjny
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2023
 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2023 roku
 7. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
 8. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2024

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 24.06.2024 (poniedziałek) o godz. 21:00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

W czerwcu bieżącego roku dobiegnie końca kolejna (trzecia) 2-letnia kadencja aktualnego Zarządu Stowarzyszenia.
Uważamy, że sześć lat sprawowania tej funkcji, to dostatecznie długo i chcielibyśmy oddać stery w kolejne ręce. Liczymy też na nowe, świeże pomysły.
W związku z tym gorąco zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do aktywnego udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu jakie odbędzie się w czerwcu (w odpowiednim czasie, z przynajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem podamy jego dokładny termin) i rozważenie swojej kandydatury do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Aktualni członkowie Zarządu chętnie pomogą swoim następcom wdrożyć się w prace na rzecz Stowarzyszenia.

Na zebraniu będziemy również rozmawiać o sprawach bieżących, a wśród nich m.in. o możliwościach ustanowienia Zarządcy i dalszych losach Stowarzyszenia, włącznie z jego rozwiązaniem (jeżeli nie zgłoszą się kandydaci do władz Stowarzyszenia lub jeśli uda się ustanowić Zarządcę).

Ponadto zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia do wstępowania w jego szeregi. Statut Stowarzyszenia i deklarację członkowską znaleźć można w sekcji Dokumenty.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

W miniony piątek 23-go czerwca 2023 r na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

Podczas spotkania :

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022 i poniesionych wydatków.
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2022.
 • Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej od 01-07-2023: 30 zł (bez zmian).
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • remonty i inwestycje już zrealizowane w roku bieżącym 2023
  • spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Sąsiada
  • windykacja należności (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • dziki na osiedlu
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • podpisanie umowy na odśnieżanie w sezonie 2023/2024
  • parkowanie i oznakowanie dróg na osiedlu
  • zakup obligacji skarbowych
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • przegląd placu zabaw
  • przegląd studzienek kanalizacyjnych
  • zakup i instalacja kolejnych lamp fotowoltaicznych wzdłuż schodów od ul. Elfów 61 do ul. Guderskiego i do ul. Legendy

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 23.06.2023 (piątek) o godz. 19:00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2022
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2022
 3. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 4. Panel dyskusyjny
 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2022 roku,
 7. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2023

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 23.06.2023 (piątek) o godz. 21:00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów