Walne Zgromadzenie

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 19.00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2021
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2021
 3. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2021 roku,
 5. Wybór nowych władz Stowarzyszenia,
 6. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2022
 7. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 8. Panel dyskusyjny

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 21.00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Zebranie dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Miłe”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które również serdecznie zapraszamy.

Prosimy o pomoc w zmobilizowaniu sąsiadów (zwłaszcza tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia) do udziału w tym zebraniu.

 

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„).

 

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 19.00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2020
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020
 3. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2020 roku,
 5. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2021
 6. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 7. Panel dyskusyjny

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 21.00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Zebranie dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Miłe”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które również serdecznie zapraszamy.

Prosimy o pomoc w zmobilizowaniu sąsiadów (zwłaszcza tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia) do udziału w tym zebraniu.

 

 

Uwaga: każde z zebrań odbędzie się z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa, tzn. obowiązkowe będzie zasłonięcie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób, na miejscu będzie dostępny płyn dezynfekcyjny. Osoby niestosujące się nie zostaną wpuszczone lub zostaną poproszone o opuszczenie zebrania.

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„).

 

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

W dniu 26-06-2020r. na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

Podczas spotkania :

 • przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności i wydatków poniesionych w roku 2019
 • udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2019r,
 • wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodniczący), Małgorzata Ratajczyk, Anna Jakubiak
 • podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej od 01-07-2020: 30,-PLN (bez zmian)
 • omówiono sprawy bieżące:
  • odzyskanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych (wezwania do zapłaty i pozwy)
  • wyrzucanie śmieci na działkę TKW Sp. z o.o.
  • likwidacja garbu na wjeździe do osiedla (ul. Elfów)
  • remont schodów przy ul. Elfów 51/53, Legendy 1 i 2 i Baśniowej 29-39
  • konserwacja placu zabaw
  • naprawa tablicy informacyjnej
  • progi spowalniające na ul. Elfów i Baśniowej
  • próg spowalniający przy Biedronce na ul. Guderskiego (petycja do władz miasta)
  • nowy śmietnik przy schodach do Biedronki
  • poręcze przy schodach od ul. Elfów 61 do ul. Guderskiego
  • oświetlenie schodów
  • budka na książki (do wymieniania się książkami)
  • spotkanie integracyjne (ognisko) dla mieszkańców osiedla (po wakacjach)

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 26.06.2020 (piątek), o godz. 19.00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2019
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019
 3. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2019 roku,
 5. Wybór nowych władz Stowarzyszenia,
 6. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2020
 7. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 8. Panel dyskusyjny

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 26.06.2020 (piątek), o godz. 21.00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Zebranie dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Miłe”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26.06.2020 (piątek), o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które również serdecznie zapraszamy.

Prosimy o pomoc w zmobilizowaniu sąsiadów (zwłaszcza tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia) do udziału w tym zebraniu.

 

 

Uwaga: każde z zebrań odbędzie się z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa, tzn. obowiązkowe będzie zasłonięcie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób, na miejscu będzie dostępny płyn dezynfekcyjny. Osoby niestosujące się nie zostaną wpuszczone lub zostaną poproszone o opuszczenie zebrania.

 Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„).

 

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

W dniu 14-06-2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe.

Podczas spotkania :

 • przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności i wydatków poniesionych w roku 2018
 • udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2018r,
 • ustalono, że składka członkowska od 01-07-2019 wynosi nadal 30,-PLN
 • omówiono sprawy związane z wezwaniami sądowymi,
 • omówiono sprawy bieżące: sprzątanie osiedla, śmietniki, remonty, poręcze, oświetlenie schodów, progi spowalniające

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów