Obowiązek informacyjny (*)

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Miłe (dalej jako „Stowarzyszenie”), KRS: 0000342508, NIP: 5833093229, REGON: 220951179 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaworzniaków 10, (80-180 Gdańsk);

2) Dane kontaktowe do osoby przetwarzającej dane i nadzorującej przetwarzanie danych w imieniu Administratora: biuro@osiedlemile-stowarzyszenie.pl, tel. 607 338 229;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związanym z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnego dochodzenia praw przysługujących Stowarzyszeniu;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody, z wyłączeniem sytuacji, w których naruszałoby to prawa innych osób prawnych lub fizycznych lub Stowarzyszenia;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

(*) dla członków i osób zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów