O Stowarzyszeniu

Władze Stowarzyszenia
Zarząd

  • Stanisław Grygorowicz – Prezes Zarządu
  • Anna Kędzierska – Członek Zarządu – Skarbnik
  • Rafał Durbacz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  • Anita Jung – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Małgorzata Ratajczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Anna Jakubiak – Członek Komisji Rewizyjnej

Historia powstania Stowarzyszenia
Początek
Na początku było zaniedbanie Ekolanu i nieświadomość pierwszych mieszkańców. Nie wpisano do ksiąg wieczystych sposobu zarządzania wspólnymi terenami. Pierwsze spotkania mieszkańców, na których próbowano omawiać sposoby możliwego zarządzania osiedlem miały miejsce po niespełna dwóch latach od powstania osiedla. Już wtedy okazało, że jest to problem niemożliwy do rozwiązania w prosty sposób. Kolejne próby działań kończyły się ich zawieszeniem na długie miesiące. W tym czasie osiedle rosło, a problem zarządzania terenami wspólnymi stawał się coraz poważniejszy. Skutek był taki, że do momentu powstania Stowarzyszenia nie mieliśmy żadnego funduszu remontowego, nikt nie dbał o czystość wspólnych trawników i schodów, bezpieczeństwo na placu zabaw, problemy odśnieżania rozwiązywane były doraźnie (kłopoty z dojazdem do naszych posesji mieliśmy nie tylko my mieszkańcy, ale i śmieciarki i służby ratownicze).

Dlaczego Stowarzyszenie?
Zarówno kiedyś jak i obecnie wprowadzenie zarządu poprzez odpowiednie wpisy w księgach wieczystych wspólnych terenów jest praktycznie niewykonalne – wymagałoby to uzyskania zgody 100% wszystkich współwłaścicieli, a sam proces trwałby latami. Stowarzyszenie jest jednym z nielicznych sposobów, które pozwalają na uzyskanie szybkich rezultatów. Jest to podmiot, który może występować w imieniu mieszkańców, może zaciągać zobowiązania i nie wymaga skomplikowanych procedur prawnych.

Jak to działa?
Stowarzyszenie opiera się na składkach członkowskich oraz na wpłatach od mieszkańców, którzy z różnych powodów nie chcą posiadać oficjalnego statutu członka Stowarzyszenia, jednak popierają jego działania. W razie konieczności, Stowarzyszenie będzie na drodze sądowej dochodziło od osób niepłacących zwrotu poniesionych kosztów na rzecz zapewnienia czystości, bezpieczeństwa oraz wykonane remonty mienia wspólnego. Czynności te należą do obowiązków ustawowych każdego współwłaściciela.

Ze względu na fakt, że Stowarzyszenie zawiera umowy z podwykonawcami (sprzątanie ulic, odśnieżanie, wykonywanie remontów), konieczne jest zapewnienie środków na ich realizację. Brak regularnych wpłat składek może skutkować koniecznością rozwiązania umów (niektóre mają 1-3 miesięczne okresy wypowiedzenia) lub ograniczenia ich zakresu.

Powodzenie działalności Stowarzyszenia, ale i również poziom komfortu i bezpieczeństwa życia na naszym osiedlu zależy przede wszystkim od współpracy wszystkich mieszkańców i zrozumienia celów tych działań. Pamiętajmy, że będziemy korzystali z tego osiedla przez wiele lat i musimy o nie dbać.

Archiwum wpisów