AKTUALNOŚCI

Zebranie mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe” informuje, że w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców naszego osiedla dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 20.00

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2020
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Informacja o wysokości składek po 1 lipca 2021
 3. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 4. Panel dyskusyjny

 

Uwaga: zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa, tzn. obowiązkowe będzie zasłonięcie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób, na miejscu będzie dostępny płyn dezynfekcyjny. Osoby niestosujące się nie zostaną wpuszczone lub zostaną poproszone o opuszczenie zebrania.

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„) oraz do wstąpienia w szeregi członków naszego Stowarzyszenia (wzór deklaracji członkowskiej znajduje się tutaj ).

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 19.00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2020
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020
 3. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2020 roku,
 5. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2021
 6. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 7. Panel dyskusyjny

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 21.00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Zebranie dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Miłe”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.06.2021 (piątek), o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które również serdecznie zapraszamy.

Prosimy o pomoc w zmobilizowaniu sąsiadów (zwłaszcza tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia) do udziału w tym zebraniu.

 

 

Uwaga: każde z zebrań odbędzie się z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa, tzn. obowiązkowe będzie zasłonięcie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób, na miejscu będzie dostępny płyn dezynfekcyjny. Osoby niestosujące się nie zostaną wpuszczone lub zostaną poproszone o opuszczenie zebrania.

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„).

 

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z wyjątkowo śnieżną zimą 2020/2021.

odśnieżanie ulic 58 263,30 zł w ramach umowy o której pisaliśmy tutaj
odśnieżanie schodów
3 120,00 zł dodatkowe odśnieżanie ciągów schodowych (*)
zakup soli
697,26 zł do posypywania schodów/chodników
sprzątanie ulic po zimie 3 717,90 zł sprzątanie piasku z ulic (patrz tutaj)
Razem 65 798,46 zł

(*) W ramach umowy na sprzątanie osiedla mamy zagwarantowane co najwyżej trzy odśnieżania w każdym z miesięcy zimowych. Każde dodatkowe odśnieżanie wiąże się z dodatkową odpłatnością (z różną stawką za dni świąteczne i dni powszednie).

Wszystkie wyżej wymienione usługi zostały wykonane w miesiącach: styczeń, luty i marzec 2021, ale niektóre faktury otrzymaliśmy i opłaciliśmy dopiero w kwietniu i maju.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

W dniach 25-26 marca (tj. w najbliższy czwartek i piątek) firma PRESTO będzie czyścić nasze ulice po zimie.
Szczególnie w tych dniach prosimy nie parkować samochodów na ulicy, bo uniemożliwia to prawidłowe oczyszczenie ulicy i stwarza ryzyko uszkodzenia auta.
Prosimy również, by pojazdy zaparkowane na podjazdach nie wystawały poza krawężnik.

Po opłaceniu faktur za marzec opublikujemy szczegółowe informacje na temat kosztów jakie ponieśliśmy w związku z wyjątkowo śnieżną zimą.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Niniejszym informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, osoby wspierające i wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na naszym osiedlu o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych znajdujących się na naszym osiedlu w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 oraz wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym:

odśnieżanie i sprzątanie po zimie 0 zł odśnieżanie ulic, posypywanie ulic solą i piaskiem, sprzątanie piasku z ulic po zimie
utrzymanie czystości na osiedlu 12 700,00 zł sprzątnie, odchwaszczanie, koszenie
inwestycje 26 536,13 zł naprawa schodów (działka nr 4/68), poręcze na schodach (działka 4/199, 4/156, 4/195) , kosz na śmieci przy ul. Elfów 119, konserwacja i przegląd placu zabaw, lampa solarna na schodach (działka nr. 4/199)
pozostałe wydatki 12 936,17 zł księgowość, strona www, obsługa prawna i koszty sądowe, wezwania do zapłaty i inne
Wydatki – razem 52 172,30 zł
Fundusz remontowy 140 662,58 zł łączna wartość środków zgromadzonych na Funduszu Remontowym w dniu 31 grudnia 2020r.

 

Więcej szczegółów nt przychodów i wydatków w roku 2020 oraz wydatków poniesionych i planowanych w roku bieżącym 2021 zaprezentujemy na zebraniu, które odbędzie się w czerwcu.

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”
www.osiedlemile-stowarzyszenie.pl

Archiwum wpisów