AKTUALNOŚCI

Jak już informowaliśmy (tutaj) na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami osiedla Miłe, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024r była obecna m.in. Pani Monika Tuchołka reprezentująca firmę Estate Care, która profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami.
Przedstawiła ona ofertę na administrowanie naszym osiedlem, której treść przedstawia się następująco:

Warunki uruchomienia takiej obsługi są następujące:

 1. każdy współwłaściciel nieruchomości wspólnych indywidualnie podpisuje stosowną umowę bezpośrednio z firmą Estate Care
 2. do umowy przystąpi przynajmniej 60% wszystkich współwłaścicieli (tj 145 posesji)

Jeżeli są Państwo zainteresowani ww ofertą lub mają Państwo w związku z tym jakieś pytania, to bardzo prosimy o kontakt bezpośrednio z Panią Moniką Tuchołka za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres monika.tucholka@estatecare.pl.
W DW takiej wiadomości bardzo prosimy dodać również adres Stowarzyszenia: biuro@osiedlemile-stowarzyszenie.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

W miniony poniedziałek (24-go czerwca 2024 r) na wniosek Zarządu odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

W spotkaniach udział wzięli:

 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 • mieszkańcy osiedla Miłe (zrzeszeni oraz niezrzeszeni w Stowarzyszeniu)
 • reprezentantki firmy EKOLAN
 • reprezentantka firmy Estate Care

Podczas spotkań:

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2023 i poniesionych wydatków.
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • spotkania integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Sąsiada
  • windykacja należności (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • propozycja zarządzania osiedlem przez profesjonalną firmę zewnętrzną Estate Care(1)
  • odroczenie terminu instalacji kolejnych lamp fotowoltaicznych na schodach od ul Elfów do ul Guderskiego
  • inwestycja planowana przez EKOLAN na niezagospodarowanej działce
  • naklejki na domy członków Stowarzyszenia i mieszkańców wspierających/popierających Stowarzyszenie
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • Naprawa schodów przy rondzie na ul. Legendy i z ul. Elfów do Baśniowej
  • Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i wpustów drogowych
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2023.
 • Wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodnicząca), Anna Jakubiak, Małgorzata Ratajczyk
 • Podjęto uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej do 50 PLN od 01-07-2024.

(1) więcej na ten temat można przeczytać w artykule Oferta na zarządzanie osiedlem

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Zebranie mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe” informuje, że w dniu 24.06.2024 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców naszego osiedla dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 • Miejsce: salka pod kościołem pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku. (wejście od tyłu kościoła)
 • Termin: w dniu 24.06.2024 (poniedziałek) o godz. 19:00

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2023
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawy bieżące:
  • Remont schodów
  • Przegląd kanalizacji deszczowej
  • Temat Zarządcy osiedla
 3. Panel dyskusyjny

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„) oraz do wstąpienia w szeregi członków naszego Stowarzyszenia (wzór deklaracji członkowskiej znajduje się tutaj ).

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: salka pod kościołem pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku. (wejście od tyłu kościoła)
 • Termin 1: w dniu 24.06.2024 (poniedziałek) o godz. 19:00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2023
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawy bieżące:
  • Remont schodów
  • Czyszczenie kanalizacji deszczowej
  • Temat Zarządcy osiedla
 3. Panel dyskusyjny
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2023
 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2023 roku
 7. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
 8. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2024

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 24.06.2024 (poniedziałek) o godz. 21:00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

ZAPROSZENIE

Zachęceni sukcesem ubiegłorocznego spotkania i zmotywowani przez jego uczestników serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla na kolejne spotkanie integracyjne przy ognisku/grillu z okazji przypadającego w maju Europejskiego Dnia Sąsiada.

 • Miejsce: plac zabaw przy ul. Baśniowej 3.
 • Termin: w dniu 18.05.2024 (sobota) od godz. 16:00

W najbliższym czasie podobne zaproszenia znajdziecie Państwo również w swoich skrzynkach pocztowych.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów