W dniu 14-06-2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe.

Podczas spotkania :

  • przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności i wydatków poniesionych w roku 2018
  • udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2018r,
  • ustalono, że składka członkowska od 01-07-2019 wynosi nadal 30,-PLN
  • omówiono sprawy związane z wezwaniami sądowymi,
  • omówiono sprawy bieżące: sprzątanie osiedla, śmietniki, remonty, poręcze, oświetlenie schodów, progi spowalniające

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów