W dniu 26-06-2020r. na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

Podczas spotkania :

 • przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności i wydatków poniesionych w roku 2019
 • udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2019r,
 • wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodniczący), Małgorzata Ratajczyk, Anna Jakubiak
 • podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej od 01-07-2020: 30,-PLN (bez zmian)
 • omówiono sprawy bieżące:
  • odzyskanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych (wezwania do zapłaty i pozwy)
  • wyrzucanie śmieci na działkę TKW Sp. z o.o.
  • likwidacja garbu na wjeździe do osiedla (ul. Elfów)
  • remont schodów przy ul. Elfów 51/53, Legendy 1 i 2 i Baśniowej 29-39
  • konserwacja placu zabaw
  • naprawa tablicy informacyjnej
  • progi spowalniające na ul. Elfów i Baśniowej
  • próg spowalniający przy Biedronce na ul. Guderskiego (petycja do władz miasta)
  • nowy śmietnik przy schodach do Biedronki
  • poręcze przy schodach od ul. Elfów 61 do ul. Guderskiego
  • oświetlenie schodów
  • budka na książki (do wymieniania się książkami)
  • spotkanie integracyjne (ognisko) dla mieszkańców osiedla (po wakacjach)

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów