W ostatnich dniach października podpisaliśmy z firmą PRESTO umowę na zimowe utrzymanie dróg naszego osiedla (Elfów, Baśniowa, Legendy) w okresie od 1 listopada 2020r. do 31 marca 2021r. Umowa przewiduje (podobnie jak w latach ubiegłych) odśnieżanie i posypywanie ulic piaskiem (w szczególnych przypadkach mieszanką rozmrażającą) według potrzeb (nie później niż trzy godziny po zakończeniu opadów), bez konieczności dodatkowego wzywania lub na wezwanie telefoniczne.

Archiwum wpisów