Niniejszym informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, osoby wspierające i wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na naszym osiedlu o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych znajdujących się na naszym osiedlu w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023 oraz wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym:

wydatki-2023

Więcej szczegółów nt przychodów i wydatków w roku 2023 oraz wydatków poniesionych i planowanych w roku bieżącym 2024 zaprezentujemy na zebraniu, które odbędzie się w czerwcu.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów