W miniony poniedziałek (24-go czerwca 2024 r) na wniosek Zarządu odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

W spotkaniach udział wzięli:

 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 • mieszkańcy osiedla Miłe (zrzeszeni oraz niezrzeszeni w Stowarzyszeniu)
 • reprezentantki firmy EKOLAN
 • reprezentantka firmy Estate Care

Podczas spotkań:

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2023 i poniesionych wydatków.
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • spotkania integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Sąsiada
  • windykacja należności (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • propozycja zarządzania osiedlem przez profesjonalną firmę zewnętrzną Estate Care(1)
  • odroczenie terminu instalacji kolejnych lamp fotowoltaicznych na schodach od ul Elfów do ul Guderskiego
  • inwestycja planowana przez EKOLAN na niezagospodarowanej działce
  • naklejki na domy członków Stowarzyszenia i mieszkańców wspierających/popierających Stowarzyszenie
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • Naprawa schodów przy rondzie na ul. Legendy i z ul. Elfów do Baśniowej
  • Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i wpustów drogowych
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2023.
 • Wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodnicząca), Anna Jakubiak, Małgorzata Ratajczyk
 • Podjęto uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej do 50 PLN od 01-07-2024.

(1) więcej na ten temat można przeczytać w artykule Oferta na zarządzanie osiedlem

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów