Walne Zgromadzenie

W dniu 22-06-2018r.  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe.

 

Podczas spotkania :

- udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2017r,

- ustalono, że składka członkowska od 01-07-2018

                        wynosi 30,-PLN

- omówiono sprawy związane z wezwaniami sądowymi,

- omówiono sprawy bieżące, jak remont schodów, sprzątanie osiedla

 

 Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów