Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z wyjątkowo śnieżną zimą 2020/2021.

odśnieżanie ulic 58 263,30 zł w ramach umowy o której pisaliśmy tutaj
odśnieżanie schodów
3 120,00 zł dodatkowe odśnieżanie ciągów schodowych (*)
zakup soli
697,26 zł do posypywania schodów/chodników
sprzątanie ulic po zimie 3 717,90 zł sprzątanie piasku z ulic (patrz tutaj)
Razem 65 798,46 zł

(*) W ramach umowy na sprzątanie osiedla mamy zagwarantowane co najwyżej trzy odśnieżania w każdym z miesięcy zimowych. Każde dodatkowe odśnieżanie wiąże się z dodatkową odpłatnością (z różną stawką za dni świąteczne i dni powszednie).

Wszystkie wyżej wymienione usługi zostały wykonane w miesiącach: styczeń, luty i marzec 2021, ale niektóre faktury otrzymaliśmy i opłaciliśmy dopiero w kwietniu i maju.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów