Niniejszym informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, osoby wspierające i wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na naszym osiedlu o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych znajdujących się na naszym osiedlu w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 oraz wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym:

Wydatki 2021

 

Więcej szczegółów nt przychodów i wydatków w roku 2021 oraz wydatków poniesionych i planowanych w roku bieżącym 2022 zaprezentujemy na zebraniu, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2022r.

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”
www.osiedlemile-stowarzyszenie.pl

Archiwum wpisów