Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z zimą 2021/2022.

odśnieżanie ulic 32 756,40 zł w ramach umowy zawartej w dniu 1 października 2021r.
odśnieżanie schodów
2 484,00 zł dodatkowe odśnieżanie ciągów schodowych (*)
zakup soli
489,89 zł do posypywania schodów/chodników
sprzątanie ulic po zimie 3 259,50 zł sprzątanie piasku z ulic (patrz tutaj)
Razem 38 989,79 zł

(*) W ramach umowy na sprzątanie osiedla mieliśmy zagwarantowane co najwyżej trzy odśnieżania w każdym z miesięcy zimowych. Każde dodatkowe odśnieżanie wiązało się z dodatkową odpłatnością (z różną stawką za dni świąteczne i dni powszednie).

Wszystkie wyżej wymienione usługi zostały wykonane w miesiącach: grudzień 2021 i styczeń 2022 (odśnieżanie) oraz marzec i kwiecień 2022 (sprzątanie piasku), ale wszystkie faktury otrzymaliśmy i opłaciliśmy w roku 2022 (ostatnią dopiero w maju).

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów