W miniony piątek 1-go lipca 2022 r na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

Podczas spotkania :

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021 i poniesionych wydatków.
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2021.
 • Wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodniczący), Małgorzata Ratajczyk, Anna Jakubiak
 • Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej od 01-07-2022: 30,-PLN (bez zmian).
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • odzyskanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • interwencje dot. dzikiej zwierzyny przebywającej na terenie osiedla
  • możliwości dot. zawarcia ubezpieczenia OC
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • w roku 2022 nie planujemy żadnych remontów i inwestycji

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów