Szanowni Mieszkańcy Osiedla Miłe!
W październiku podpisaliśmy z firmą PRESTO umowę na zimowe utrzymanie dróg naszego osiedla (Elfów, Baśniowa, Legendy) w okresie od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023r.
Umowa przewiduje (podobnie jak w latach ubiegłych) odśnieżanie i posypywanie dróg wewnętrznych na naszym osiedlu piaskiem (w szczególnych przypadkach mieszanką rozmrażającą) według potrzeb (nie później niż trzy godziny po zakończeniu opadów) przez 7 dni w tygodniu (z uwzględnieniem dni świątecznych i wolnych od pracy), bez konieczności dodatkowego wzywania lub na wezwanie telefoniczne.

Zleceniobiorca (firma PRESTO) zazwyczaj dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy i najczęściej samodzielnie podejmuje stosowną interwencję gdy istnieje taka potrzeba i najczęściej dzieje się to w godzinach 4:30-8:30.

Wspomniana umowa nie obejmuje chodników i ciągów schodowych. Za odśnieżanie i posypywanie schodów odpowiedzialna jest firma AL-SERWIS, natomiast za odśnieżanie chodników, prywatnych miejsc parkingowych i podjazdów do garaży odpowiadają sami mieszkańcy.

W dniu wczorajszym (20 grudnia) w całym kraju mieliśmy do czynienia ze szczególną sytuacją w związku z gołoledzią. Również na naszym osiedlu nie obyło się bez problemów i incydentów, o których dowiedzieliśmy się później od mieszkańców. Szczególnie trudna sytuacja była na podjeździe na ulicy Baśniowej. Ok. godz. 7:40 po sygnałach od mieszkańców zgłosiliśmy potrzebę posypania ulic i wkrótce potem firma PRESTO podjęła zlecenie.
Gdyby tylko informacja o oblodzeniu dotarła do nas wcześniej, zostałoby to wykonane również wcześniej. Dokładamy starań, by przy możliwie niskich kosztach zapewnić bezpieczeństwo na naszym osiedlu.
Czasem jednak potrzebna nam jest Państwa pomoc i dlatego prosimy:
1. W razie stwierdzenia oblodzenia lub zasp śnieżnych niezwłoczne zgłoszenie telefoniczne lub SMS na nr telefonu 606 556 546 (im szybciej taka informacja do nas dotrze, tym szybciej będziemy mogli podjąć interwencję),
2. Do momentu przyjazdu pługa/piaskarki prosimy samodzielnie zabezpieczyć oblodzoną nawierzchnię w miejscach szczególnie niebezpiecznych posypując ją piaskiem pobranym z pojemników znajdujących się:
•    przy trafostacji naprzeciw posesji przy ul. Baśniowej 39/41
•    przy trafostacji obok posesji przy ul. Elfów 42
•    wzdłuż podjazdu na ulicy Elfów na wysokości Biedronki
•    planujemy umieszczenie kolejnego pojemnika na piasek obok schodów na ul. Legendy (prosimy o ewentualne uwagi odnośnie tej lokalizacji lub Państwa propozycje),
3. Wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania oraz innych spraw dotyczących naszego osiedla prosimy wysyłać mailem na adres biuro@osiedlemile-stowarzyszenie.pl.

Wspomniane umowy nie zwalniają nas, mieszkańców i współwłaścicieli od obowiązku dbania o porządek i bezpieczeństwo na naszym osiedlu.

A korzystając z okazji życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Archiwum wpisów