Stowarzyszenie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z wyjątkowo śnieżną zimą 2020/2021.

odśnieżanie ulic 58 263,30 zł w ramach umowy o której pisaliśmy tutaj
odśnieżanie schodów
3 120,00 zł dodatkowe odśnieżanie ciągów schodowych (*)
zakup soli
697,26 zł do posypywania schodów/chodników
sprzątanie ulic po zimie 3 717,90 zł sprzątanie piasku z ulic (patrz tutaj)
Razem 65 798,46 zł

(*) W ramach umowy na sprzątanie osiedla mamy zagwarantowane co najwyżej trzy odśnieżania w każdym z miesięcy zimowych. Każde dodatkowe odśnieżanie wiąże się z dodatkową odpłatnością (z różną stawką za dni świąteczne i dni powszednie).

Wszystkie wyżej wymienione usługi zostały wykonane w miesiącach: styczeń, luty i marzec 2021, ale niektóre faktury otrzymaliśmy i opłaciliśmy dopiero w kwietniu i maju.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

W dniach 25-26 marca (tj. w najbliższy czwartek i piątek) firma PRESTO będzie czyścić nasze ulice po zimie.
Szczególnie w tych dniach prosimy nie parkować samochodów na ulicy, bo uniemożliwia to prawidłowe oczyszczenie ulicy i stwarza ryzyko uszkodzenia auta.
Prosimy również, by pojazdy zaparkowane na podjazdach nie wystawały poza krawężnik.

Po opłaceniu faktur za marzec opublikujemy szczegółowe informacje na temat kosztów jakie ponieśliśmy w związku z wyjątkowo śnieżną zimą.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Niniejszym informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, osoby wspierające i wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na naszym osiedlu o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych znajdujących się na naszym osiedlu w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 oraz wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym:

odśnieżanie i sprzątanie po zimie 0 zł odśnieżanie ulic, posypywanie ulic solą i piaskiem, sprzątanie piasku z ulic po zimie
utrzymanie czystości na osiedlu 12 700,00 zł sprzątnie, odchwaszczanie, koszenie
inwestycje 26 536,13 zł naprawa schodów (działka nr 4/68), poręcze na schodach (działka 4/199, 4/156, 4/195) , kosz na śmieci przy ul. Elfów 119, konserwacja i przegląd placu zabaw, lampa solarna na schodach (działka nr. 4/199)
pozostałe wydatki 12 936,17 zł księgowość, strona www, obsługa prawna i koszty sądowe, wezwania do zapłaty i inne
Wydatki – razem 52 172,30 zł
Fundusz remontowy 140 662,58 zł łączna wartość środków zgromadzonych na Funduszu Remontowym w dniu 31 grudnia 2020r.

 

Więcej szczegółów nt przychodów i wydatków w roku 2020 oraz wydatków poniesionych i planowanych w roku bieżącym 2021 zaprezentujemy na zebraniu, które odbędzie się w czerwcu.

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”
www.osiedlemile-stowarzyszenie.pl

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy o zrealizowaniu inwestycji, której przedmiotem były poręcze na schodach łączących ul. Elfów z ul. Baśniową (patrz  artykuł Poręcze na schodach między ul. Elfów i Baśniową).

W tym miesiącu (tj. w listopadzie br) podobne poręcze zainstalowaliśmy również na dwóch kolejnych odcinkach schodów:

1. od ul Elfów 61 do ul. Guderskiego (działka nr 4/156)

20201122_111914 20201122_111927 20201122_112000

Koszt inwestycji: 13000 zł (brutto)

2. od ul. Baśniowej 85-87 do ul. Guderskiego (działka nr 4/68)

20201122_113259 20201122_113317

Koszt inwestycji: 2000 zł (brutto)

6-go listopada zakończył się trwający kilka dni remont schodów na odcinku Baśniowa 33-39, który zleciliśmy firmie AL-SERWIS.

Tak wyglądały te schody wcześniej (przed remontem):

20201101_123107

A tak wyglądają teraz:

20201107_09001420201119_075013

Koszt inwestycji: 4797 zł (brutto)

W najbliższym czasie zamierzamy zlecić podobny remont także na odcinku Baśniowa 29-33.

Archiwum wpisów